DIVADLO NAD KINEM Přerov Horní Moštěnice

SLOVO O SOUBORU

Název „Divadlo Nad kinem“ je spjat s umístěním kulturního střediska v Horní Moštěnici. Datum vzniku souboru lidí, kteří milují divadlo a chtějí jeho prostřednictvím sdělit nejširší veřejnosti, že televize není jediným mediem pečujícím o „kulturu“ národa, si už ale nikdo nepamatuje. Jádro dnes už téměř seniorského souboru produkovalo divadelní představení již v padesátých letech minulého století. Profesorka Jarmila Švrdlíková, zesnulý Josef Šoman, Hana Šomanová, Ivo Šoman, František Tomek, Slavomír Odložil, to jsou jména onoho seniorského jádra, která byla a jsou již téměř 50 let oporou a tmelem, který tento umělecký kolektiv drží pohromadě.

Samo nadšení ještě divadlo neudělá. Je nutno mít „střechu nad hlavou“, pod kterou lze zkoušet, vyrábět dekorace, kostýmy… Teprve potom je možné představení realizovat. Tohle všechno jsme v minulosti měli postupně v ZK Energetiky Přerov, v Osvětové besedě Vinary, v ZK Přerovských strojíren a v kulturním středisku v Horní Moštěnici. V současnosti jsme získali zázemí v prostorách kostela Církve československé husitské v Přerově.

Soubor se prezentuje v řadě míst celé České republiky a to při přehlídkách na úrovni regionální, krajské i republikové (Libochovice, Vysoké nad Jizerou, Kostelec nad Orlicí, Česká Třebová, Městečko Trnávka, Poděbrady, Opava, Český Těšín atd.).

Na stále vysoké umělecké úrovni souboru má velkou zásluhu dlouholetá spolupráce s hercem olomouckého divadla panem Rudolfem Máhrlou, který je dnes populární zejména ztvárněním role veterináře v televizním seriálu „Rodinná pouta“.

Co se týká žánru studovaných divadelních her, je to především komedie, kde je soubor „doma“. Největší zkušenosti nám pak přinesly četné úspěchy na všech druzích přehlídek a soutěží, kterých se soubor pravidelně zúčastňuje. Ať už jsou to postupové přehlídky v Kojetíně, Němčicích na Hané, Poděbradech, Třebíči, Vysokém nad Jizerou, Jiráskově Hronovu či víceméně soukromé přehlídce v Napajedlích. Tady všude jsme zaznamenali úspěchy v podobě jednak „vybojované“ účasti, ale i předních umístění, o kterých svědčí desítky diplomů a cen, které zdobí stěny naší klubovny. Samozřejmě se neomezujeme jen na premiérová představení. Díky vysoké umělecké úrovni souboru jsou naše představení žádána na našich tradičních „štacích“ a počet repríz se pohybuje v rozmezí počtu 15 – 30.

Protože změna je život, tak i náš soubor se snaží neustrnout prezentací jediného žánru a občas se pokouší ověřit si svoje schopnosti na žánrech jiných. Poslední takovou změnou byla inscenace dramatu světového autora Eugena O´ Neilla „Měsíc pro smolaře“, s jehož realizací jsme vyhráli již zmíněnou napajedelskou přehlídku. Z toho lze usoudit, že schopnosti souboru jsou stále ještě nevyčerpané.

Většina dosud realizovaných komedií byla ze současnosti. Vlivem ekonomické situace souboru, která zejména v dnešní době jde po sinusoidě (jednou nahoru, pak zase dolů) se v tom lepším období a při kvalitním scénáři můžeme věnovat i komedii historické. Ta je v tomto ohledu sice nesmírně náročná, ale pro diváky velmi vděčná. Příkladem je komedie Ephraima Kischona „Byl to skřivan“, která dosáhla 36 repríz. Dokladem o oblíbenosti historických komedií je i nastudovaný výběr dvou jednoaktových her klasického dramatika A.P. Čechova „Výročí“ a „Medvěd“, který dosáhl 16 repríz. Zde je nutno poznamenat, že zásluhu na velmi dobré úrovni tohoto představení měla i nezanedbatelná pomoc Moravského divadla Olomouc, které zapůjčilo dobové kostýmy.

Soubor Divadla Nad kinem prezentuje formu klasického „kamenného“ divadla a zájem diváků nás utvrzuje v tom, že tento typ divadla je dík dvousetleté tradici v našich zemích stále pevně zakořeněn. Že stojí za to, aby byl nadále udržován a zdokonalován a takto byl české veřejnosti prezentován.

Přání do budoucna -

- získat ještě více „svých“ diváků, občanů, kteří jsou ochotni pro hezký kulturní zážitek na pár hodin opustit teplo domova a přijít do sálu, kde má divadlo již z let minulých (před vznikem Divadla Nad kinem) svou tradici

- probudit mezi mladými zájem o divadlo, aby ho chtěli s námi aktivně provozovat, aby tomuto koníčku dokázali obětovat část svého volného času a tímto ušlechtilým způsobem přispěli k vlastní seberealizaci.

Slavomír Odložil